Turizm Şurası'ndan çıkan kararlar ve sonrası

Türkiye’nin uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini yükseltmek, bu konu ile ilgili çalışmaları ve görüşleri ele almak amacıyla, 1998 ve 2002 yıllarında iki kere toplandan turizm şurası, 1-3 Kasım tarihleri arasında 3'üncü kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

03/11/2017 23:11
Murat Toktaş

KATİD Başkanı - North Point Hotels Koordinatörü

Yazarın Tüm Yazıları
Turizm Şurası'ndan çıkan kararlar ve sonrası

Murat TOKTAŞ / KATİD Başkanı - North Point Hotels Koordinatörü

Şura, kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve akademik camia katılımı ile turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi, uygulama prensiplerinin güncellemesi ve turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişimini sağlamak üzere ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi amaçlarıyla toplandı ve güzel öneri ve çözümler çıktı.

Şura ya sektörden birçok meslektaşımızın gönüllü olarak katılması, komisyonları takip etmeleri sektörün böyle bir çalışmaya ne kadar ihtiyaç duyduğunun da bir göstergesiydi. Fakat bu işi profesyonelce yapan otel yöneticileri komisyonlarda yeterince yer alamadı.

Bütün turizm bileşenlerinin fikir ve düşünceleri de göz önüne alınarak şurada görüşülmesi için 13 komisyon başlığı belirlendi. Bu kadar geniş başlıklar altında konunun irdelenmesi daha sağlıklı tespitlere gidilmesini sağladı. Komisyon başkanlarımızda sektöründe ve konusunda başarılı isimlerden oluşması komisyonların dinamik çalışmasına sebep oldu.

Bundan Sonra Ne Olacak?

Şura’da geniş katılım ve bütün paydaşlarla yapılan müzakereler sonunda belirlenen yol haritası ile Türk turizminin ihtiyacı duyduğu tespitler yapıldı ve çözüm önerileri sunuldu. Konuların çok isabetli bir şekilde belirlenmesi ve devlet politikası haline gelmesi son derece önemliydi. Bu şurayı diğerlerinden ayıran en önemli fark ise, bundan öncekilerde alınan kararlar...cek…cak olurken bu şurada sorunlar çözüm önerileri ile sonuçlandırıldı. Bu çok önemli bir farktı.

Sayın cumhurbaşkanımız ve turizm bakanımızda konuya yaklaşımları, kararlılıkları ve sektör ile ilgili tespitleri umut verdi. Ayrıca, İlk gün turizm sektörü ile dolaylı çalışan bakanlıklardan 8 tane bakanın toplantıya katılmaları ve her birinin sektörden gelen sorulara cevap vermeleri, sunum yapmaları dikkat çeken bir konuydu. Komite çalışmaları esnasında bakanlık üst düzey yetkililerin sürekli hazır bulunmaları, Sayın bakanımız Numan Kurtulmuş’un sürekli komite çalışmalarını ziyaret etmesi bakanlığın bu olayı önemsemeleri anlamında heyecan vericiydi. 

Bu yüzden konuya dışarıdan ön yargıyla bakıp elimizin tersi ile itmek yerine, verilen emekleri harcanan vakitleri ve bakanlığın özverisini görünce bekleyip görmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Buradan çıkacak ufak bir kazanım bile bizim için çok önemli.

Bundan sonra takip edeceğimiz parametreler alınan komisyon kararlarının uygulamaya geçip geçmeyeceği olacak. Eğer söylemden eyleme geçersek sektör birçok konuda ihtiyaç duyduğu çözüme ve düzenlemelere kavuşmuş olacak. Böylece son yıllarda büyük sıkıntılar çeken sektörümüz, nefes alacağı gibi önemseniyor olmanın morali ile geleceğe daha büyük umutlarla bakacaktır.

3. Turizm Şurası, yeni turizm politikalarının üretilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gayesiyle düzenlendi ve amacına uygunda sonuçlandı. Şimdi ilk aşamayı geçtik sıra bunları hayata geçirmekte, haydi hayırlısı…

Turizm şurasının kapanış bölümünde okunan raporlarda çözüm önerileri ile birlikte öne çıkan başlıklardan bazıları:

• Mevcut mevzuatın çağın şartlarına uygun olarak güncellenmesi,

• Teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi.

• Konaklama sektörünün meslek birliği yasası acilen çıkarılması ve sektörde yaşanan deneyimli personel kaçışın önlenmesi.

• Yeni pazarlardan pay alınması, pazar çeşitliliğinin sağlanması.

• Konaklama işletmelerinde ürün çeşitliliğinin sağlanması,destinasyon yönetimi yapılması.

• Özellikle belirli bölgelerde yoğunlaşan yatak arzının kontrol altına alınması.

• Turizmin 12 aya yayılması.

• Konaklama tesislerinde standart birliğinin sağlanması.

• İstatistiki veri tabanının oluşturulması.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Güçlendirilmesi.

• Meslek liselerinin, meslek yüksekokullarının ve fakültelerin eğitim-öğretim dönemleri, şehir otellerinin ve sahil otellerinin yoğun olduğu zamanlar dikkate alınarak programlanması.

• Konaklama işletmelerindeki tüm departmanlar için mesleki yeterlilikler ivedilikle hazırlanmalı ve  mesleki yeterlilik belgesine sahip olanların konaklama sektöründe çalışması özendirilmeli.

• Otellerde aşamalı olarak (2019 a kadar %25, 2021 e kadar %50, 2013 yılına kadarda %100) turizm eğitimi (meslek kursları, liseler, ön lisans ve lisans) alanların çalıştırılma zorunluluğu getirilmesi, ilk akla gelenler oldu.

Sayın bakanımızın ise konuşmasında stratejik planın hayata geçirilmesi, koordinasyon merkezinin kurulması, destinasyonların STK'lar ve sektörle bölgesel olarak yönetilmesi, meslak yasasının çıkarılması, bakanlık mevzuatının tekrar elden geçirilmesini, turizm yasasının acilen çıkmasını, kademeli teşviğin yapılmasını, yeni pazarlarla pazar çeşitliliğinin sağlanması gibi konuların önemli olduğunu ve öncelikle hızlı bir bir şekilde bu konuların çözüme ulaştırılması gerektiğini söylemesi kararlılık ifadesiydi.

 

Yazar Bilgisi

Murat Toktaş

KATİD Başkanı - North Point Hotels Koordinatörü

Yazarın Tüm Yazıları

Yorumlar