Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Turizm İşletmelerinde Markalaşma

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin markalaşmasını sağlayabilen önemli bir bileşendir. Hizmet kalitesi, yönetim, liderlik gibi birçok unsurun yanında KSS, işletmelere rakiplerinden farklılaşmak için fırsatlar sunar.

28/11/2016 15:30
Doç. Dr. Burcu Öksüz

Yazarın Tüm Yazıları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Turizm İşletmelerinde Markalaşma

Doç. Dr. Burcu Öksüz

Gün geçtikçe paydaşların ve özel olarak da tüketicilerin işletmelerin faaliyetlerini daha fazla sorguladıkları bir gerçektir. Her ne kadar turistlerin hizmet satın aldıkları/alacakları işletmeleri sorumluluk yönünden ne derecede değerlendirdiklerine dair elimizde büyük resmi ortaya koyacak veriler olmasa da, araştırmalar bize turizm işletmelerinden sosyal sorumluluk çalışmaları beklendiğine dair tespitler sunmaktadır. Zaten diğer sektörler KSS alanında yaptıkları ve yapmadıkları açısından sorgulanırken, turizm işletmelerinin bu durumdan muaf olmasını beklemek çok da mümkün değildir.

Günümüzde turizm işletmelerinin çevrenin korunması, etik kurallara uygun hareket edilmesi ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlanması gibi pek çok konuda sorumluluğunu ortaya koyması markalaşmanın temel taşlarından biridir. Özellikle benzer hizmetlerin sunulduğu işletmelerde öne çıkabilmenin ve diğerlerinden ayrılabilmenin yollarından biri de sosyal sorumluluk çalışmalarına yön vermektir. Bu çalışmalar daha az su kullanımının sağlanmasından büyük çapta bir sorunun çözümüne katkı sağlamaya kadar çok çeşitli düzeylerde gerçekleştirilmektedir.

KSS konusunda en çok tartışılan konulardan biri ise bu çalışmalarda iletişimin ne derecede ve nasıl yapılması gerektiği üzerinedir. Şöyle ki iletişimin gerçek çalışmanın önüne geçmesi işletmenin inandırıcılığının sorgulanmasına neden olurken, iletişimin tamamen gözden çıkarılması ise gereken desteğin alınmasını ve paydaşların sürece katılımını olumsuz yönde etkilemektedir. O halde işletmelerin KSS çalışmalarının tüm aşamalarına iletişimi dâhil etmeleri yalnızca markalaşma açısından değil, aynı zamanda KSS’nin başarısı açısından da önem taşır. Ancak unutulmaması gereken KSS iletişiminin hiçbir zaman gerçek sosyal amaçların önüne geçmemesi gereğidir.

Günümüzde konvansiyonel ve dijital medya, işletmelere KSS konusunda çalışmalarını yürütme ve duyurma noktalarında önemli fırsatlar sunmaktadır. Özellikle dijital medya çok da maliyetli olmayan yaratıcı uygulamalara olanak sağlamakta ve bütçe kısıtlılıklarına çözümler sunmaktadır. Birçok işletmenin sosyal medyayı kullanarak yürüttüğü ve de çok başarılı olan KSS uygulamaları bulunmaktadır. Neredeyse her derde deva (aynı zamanda krizlere gebe) sosyal medyanın KSS ve markalaşma açısından da olmaz olmaz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

KSS diğer sektörlerde olduğu gibi turizm işletmelerinin de markalaşmasında büyük rol oynar. Tüm paydaşların ve tabii ki turistlerin zihinlerinde sosyal sorumlu bir işletme olmak, kısa vadede tercih edilirlik uzun vadede ise güçlü bir marka sahibi olmak açısından oldukça önemlidir.

        

 

Yazar Bilgisi

Doç. Dr. Burcu Öksüz

Yazarın Tüm Yazıları

Yorumlar