Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Konferansı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen 'Toplum Temelli Sürdürülebilir Turizm Alanında Kapasite Geliştirme Projesi' kapsamında “Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Konferansı” Wyndham Grand İzmir Özdilek otelde düzenlendi.

17/04/2018 01:49
Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Konferansı yapıldı

Konferansta "Turizm Odaklı Sürdürülebilir Kalkınmada Yeni Trendler, Sürdürülebilir Turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Sürdürülebilir Turizm ve Yenilikçi Örnekler, Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi, Turizmi dönüştürmek ve Sürdürülebilir Turizmde İyi Uygulama Örnekleri: Gelecek Turizmde’’ başlıkları altında uzmanlar ve akademisyenler tarafından paylaşımlarda bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü temsilcisi Zeynep Aslan  ve Destinasyon Yönetimi konusundaki bakanlığın yapmış olduğu çalışmaların detaylarını verdi.

Bakanlık sürdürülebilir turizme büyük önem veriyor

Daha önce farklı illerde bu konuda yapılan toplantı ve konferanslardan bahseden Zeynep Aslan, bakanlığın Sürdürülebilir Turizme büyük önem verdiğini yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin bilgi, görüş ve deneyimlerinden büyük yararlar sağladıklarını aktardı.

Değişen dünya trendlerinden bahseden Aslan artık destinasyon yönetiminde hantal kurumsal yapılar yerine daha küçük ancak daha etkin ekipler ve online faaliyetlerin tercih edildiğini anlattı.

Niş turizm ürünleri yükselişte 

Konuşmacılar farklı örneklerle güncel turist talepleri çerçevesindeki değişimleri, daha önceleri popüler olan kitle turizminden uzaklaşmanın başladığını ve daha farklı, bireysel tercih ve özel ilgi alanlarının ön plana çıktığını işaret ettiler.

Değişen tüketici taleplerinin turizmde sürdürülebilirlik kavramına önem kazandırdığını anlatan uzmanlar niş turizm ürünlerinin yükselişte olduğunu ve farklı turizm türlerine doğru kaymaların yaşandığını örneklerle anlattılar. UNDP Türkiye Destinasyon Yönetimi Danışmanı Julie Scott konuşmasında Erzincan-Kemaliye projesinin detaylarını paylaştı.

Toplumun turizm konusunda eğitimi çok önemli

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürütülen Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Alanında Kapasite Geliştirme Projesinin yürütüldüğü Erzincan-Kemaliye’de toplumsal katkıların ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Bu proje üzerinden bu tarz projelerde katılımcı bir yönetişim modelinin gerekliliği olduğunu ve sürdürülebilir toplum temelli turizm konusunda eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

“Sürdürülebilir turizm” kavramının toplum tarafından anlaşılması ve turizmin ülkemiz için öneminin Türk halkının tüm bireylerine doğru bir şekilde anlatılması ve kavratılması gerektiğinin altının çizildiği konferansta konuşan Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Orhan İçöz deniz, kum ve güneş üçlüsünün popülaritesini yitirdiğini ancak büyük zenginliklere sahip ülkemizin bu klasik tatil üçlüsünün çok ötesinde, farklı alternatifler sunabildiğini hatırlattı.

Her bir vatandaşın eğitilmesi önemli

"Burada önemli olan her bir vatandaşın eğitilmesi’’ diyen İçöz, "Turizm sadece turizmi meslek edinenler ve akademisyenlerin sorumluğunda değildir. Bu sektörde her bir bireyin nasıl katkı sağladığının, turizmde başarılı olunması halinde bunun vatandaşa nasıl olumlu katkılar sağlayacağının kavratılması gerektiğini anlattı.

Bu konuda meslek odalarından okullara kadar tüm platformlarda bu konunun önemin eğitimlerle pekiştirilmesi gerektiğini belirtti. Kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini bir araya geldiği konferansa oldukça ilgi yoğundu.

Yorumlar